Atzinums

Projekta ID
22-TA-3431
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt projekta anotāciju ar informāciju, vai projektā iekļautais regulējums atbilst panāktajai vienošanās starp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Ministru kabinetu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu Nr.376 24.punktu, cita starpā, precizējot arī laika periodu, proti, nosakot, to, ka lai mazinātu pašvaldībām aprēķinātās mērķdotācijas atšķirības, laikposmam no 2022. gada 1.septembra līdz 2026. gada 31.augustam, šo noteikumu 6. punktā norādītais reģionālais koeficients tiek koriģēts un mērķdotācijas aprēķinā ministrija piemēro izlīdzināšanas koeficientu. Spēkā esošā norma (Noteikumu Nr.376 24.punkts) savukārt satur norādi uz 2023./2024., 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadu. 
Ne no projekta, ne tā anotācijas nav saprotams, kādēļ projekts paredz ietvert laika periodu arī attiecībā uz 2022./2023. gadu, un vai šajā periodā mērķdotāciju apjoms jau nav aprēķināts. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt projektu un tā anotāciju. 
 
Piedāvātā redakcija
-