Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
06.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam precizēt likumprojekta 3.panta 5.punktu, jo tajā ir noteikts, ka likuma subjekti ir citas publiskas personas un iestādes. Šajā punktā lietotais vārds “citas” liek domāt, ka arī iepriekšējos punktos minētie likuma subjekti, proti, operatori, gaisa kuģu operatori, kuģošanas sabiedrības un verificētāji ir publiskas personas un iestādes, lai gan tās nav publiskas personas un iestādes.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Likumprojekta anotācijas 1.3.sadaļā ir noteikts: “Likumprojekta 31.panta pirmā daļa paredz atbildību, ja operators vai gaisa kuģa operators neievēro siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa prasības, kas ir noteiktas likumprojekta 16. un 33.pantā”.
Lūdzam precizēt minēto skaidrojumu, jo likumprojekta 33.pants nenosaka prasības operatoram vai gaisa kuģa operatoram, proti, tas nosaka prasības kuģošanas sabiedrībai.
Piedāvātā redakcija
-