Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam iekļaut anotācijā apliecinājumu, ka noteikumu projektā ietvertie grozījumi neietekmē apstiprināto programmas rādītāju novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam iekļaut anotācijā skaidrojumu par precīzu atmaksu apmēru un nepieteikto garantiju kompensāciju apmēru noteikšanu.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā apvienot noteikumu 27.6.5. apakšpunktu ar noteikumu projekta 27.6.2.2. apakšpunktu, nodrošinot atbilstību Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk - vadības likums) 22. panta 1. daļas otrajam punktam. Vēršam uzmanību, ka vadības likumā ietvertais izslēgšanas kritērijs nosaka nosacījumus par informatīvās deklarācijas iesniegšanas pienākuma neizpildi attiecībā tieši uz to personu, ar kuru nav noslēgts rakstveida darba līgums, taču noteikumu projektā ietvertie precizējumi nosaka nosacījumus par informatīvās deklarācijas iesniegšanas pienākuma neizpildi attiecībā uz jebkuru darbinieku.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemt vērā, ka Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares nav aptvertas tikai ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 9. punktā noteikto "primārās lauksaimnieciskās ražošanas" definīciju, lūdzam pārskatīt un atbilstoši precizēt šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-