Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība"
Atzinums iesniegts
20.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Sakarā ar to, ka ir veikti būtiski grozījumi vairākos punktos (9.1, 9.2., 13., 14., 16.,17.), lūdzam sniegt skaidrojumu par veikto grozījumu mērķi un nepieciešamību, lai varam izvērtēt to pamatotību.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Sakarā ar to, ka ir veikti būtiski grozījumi vairākos punktos (9.1, 9.2., 13., 14., 16.,17.), lūdzam sniegt skaidrojumu par veikto grozījumu mērķi un nepieciešamību, lai varam izvērtēt to pamatotību.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Sakarā ar to, ka ir veikti būtiski grozījumi vairākos punktos (9.1, 9.2., 13., 14., 16.,17.), lūdzam sniegt skaidrojumu par veikto grozījumu mērķi un nepieciešamību, lai varam izvērtēt to pamatotību.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Sakarā ar to, ka ir veikti būtiski grozījumi vairākos punktos (9.1, 9.2., 13., 14., 16.,17.), lūdzam sniegt skaidrojumu par veikto grozījumu mērķi un nepieciešamību, lai varam izvērtēt to pamatotību.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām saglabāt 4 000 000 EUR katrai pašvaldībai. Būtiski mainās nosacījumi no sākotnējās redakcijas, pēc kuras, piemēram, Ludzas novada pašvaldība plānoja būvēt 30 dzīvokļu māju par 4 000 000 EUR un jau veica sagatavošanās darbus 30 dzīvokļu mājas būvniecībai (nereti vispirms jāatrisina sākotnējā problēma – jāiegūst īpašumā, jānojauc esošā degradētā apbūve u.c. jautājumi). Pēc jaunās redakcijas minētajai pašvaldībai jau nepieciešams cits zemes gabals, citi risinājumi, jo par 2 000 000 EUR var uzbūvēt 14-15 dzīvokļu māju. 
Lūdzam sniegt skaidrojumu par veikto grozījumu mērķi un nepieciešamību, lai varam izvērtēt to pamatotību.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam, ka tiek samazināts ERAF finansējums. Kā šobrīd rāda tirgus situācija, šāda veida būvniecībai aptuvenās izmaksas ir 1 800 EUR/kv.m. Pastāv iespēja, ka, veicot iepirkumu, tās varētu būt vēl augstākas, līdz ar to uzskatām, ka ERAF finansējums bija jāpalielina nevis jāsamazina.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
28.8. punktā nav līdz galam izprotams, kas ir domāts zem “inženiertīklu pievadi”. Cik tālu tie attiecināmi – zemes vienības robežās vai arī ārpus, ja tas tiešā veidā saistīts ar projekta mērķi?
Piedāvātā redakcija
-