Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Aizstāt noteikumu projekta pielikuma "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" tabulas 4.2. apakšpunktā ailē "Cena ar PVN (euro)" skaitli "134,42" ar skaitli "131,42", ņemot vērā, ka maksas pakalpojumam "Ēkas nolietojuma noteikšana ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros" cena bez PVN ir 131,42 euro atbilstoši noteikumu projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 3. pielikumā norādītajam izcenojuma aprēķinam un PVN netiek piemērots atbilstoši noteikumu projekta pielikuma 1. piezīmē norādītajam.
Piedāvātā redakcija

-