Atzinums

Projekta ID
24-TA-1
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
11.06.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
4.2. Valsts kanceleja – aprēķināto papildu nepieciešamo finansējumu atlīdzībai normālā darba laika ietvaros, kā arī nodarbināto, uz kuriem attieksies minimālās mēneša darba algas paaugstinājums, skaitu sadalījumā pa resoriem un valsts budžeta iestādēm, ja priekšlikums paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu;
Priekšlikums
Izteikt punktu sekojošā redakcijā: 
Valsts kanceleja – aprēķināto papildu nepieciešamo finansējumu valsts budžeta iestādēs nodarbināto atlīdzībai normālā darba laika ietvaros, kā arī nodarbināto, uz kuriem attieksies minimālās mēneša darba algas paaugstinājums, skaitu sadalījumā un papildu nepieciešamo finansējumu pa resoriem un valsts budžeta iestādēm, ja priekšlikums paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu
Piedāvātā redakcija
Valsts kanceleja – aprēķināto papildu nepieciešamo finansējumu valsts budžeta iestādēs nodarbināto atlīdzībai normālā darba laika ietvaros, kā arī nodarbināto, uz kuriem attieksies minimālās mēneša darba algas paaugstinājums, skaitu sadalījumā un papildu nepieciešamo finansējumu pa resoriem un valsts budžeta iestādēm, ja priekšlikums paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu
2.
Noteikumu projekts
7. Ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par minimālās mēneša darba algas saglabāšanu nākamajam gadam iepriekšējā apmērā, tad šo noteikumu 8. punktā minētie pasākumi netiek veikti.
Priekšlikums
Lūdzam minēto punktu pārcelt pēc pašreizējā 8.punkta, veidojot kopēju secīgu procesa pieeju. Attiecīgi maināma punktu numerācija. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka tiesību akta pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējumā noskaidro tiesību akta ietekmi uz regulējuma mērķa sasniegšanu un ietekmi uz mērķa grupām, lūdzu norādīt sasniedzamos rezultātus un rādītājus, pēc kuriem tiks vērtēta tiesību akta mērķu sasniegšana.
Piedāvātā redakcija
-