Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk tekstā – LDDK) ir iepazinusies ar Veselības ministrijas izstrādāto informatīvā ziņojuma projektu “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam” (turpmāk tekstā – Projekts) un atbalsta tā tālāku virzību.
Vienlaikus LDDK izsaka šādu viedokli:

1. LDDK ieskatā efektīvai digitalizācijai būtu jāseko piedāvājumam, kā mainīt administratīvos procesus, lai mazinātu birokrātisko slogu un nodrošinātu digitalizāciju kā atbalsta instrumentu, lai digitalizācija nebūtu "papildus ievadāmie dati un papildus saskarnes".

2. Ņemot vērā, ka Projekts nav par digitālās vides veselību, bet gan par iedzīvotāju veselības aprūpes digitalizāciju,  iespējams, ka vārdkopa “Digitālā veselība” visā Projekta tekstā ir uzskatāma par nosaukumu.  
 
Piedāvātā redakcija
-