Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Atzinums iesniegts
19.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
24.3.1. plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, iesniedzot maksājuma pieprasījumu ne biežāk kā divas reizes gadā;
Iebildums
Lai nesamazinātu gala labuma guvējiem (komersantiem) apgrozāmo līdzekļu plūsmu, noteikt maksājuma pieprasījuma iesniegšanu ne biežāk kā reizi ceturksnī;
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
24.7. nodrošināt komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem;
Iebildums
Nepieciešams redakcionāls precizējums, lai nerastos pārpratumi ko īsti ietver komercdarbības atbalsta piešķiršanas gala labuma guvējiem nodrošināšana (ņemot vērā, ka 68. punkts nosaka, ka lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu izsniedz CFLA)
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
35.3.1. ja projekta vadība tiek veikta uz darba līguma pamata un saskaņā ar vienot izmaksu likmi, kas nepārsniedz 15 % no projekta vadības izmaksām, tiek attiecinātas darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas;
Iebildums
Punkta redakcija nesniedz skaidru izpratni kā tiek aprēķināti 15% pārējām administrēšanas izmaksām (no kurām izmaksām tie veikts aprēķins (tikai no darba algas vai no visām īstenošanas personāla izmaksām t.sk. apdrošināšanas)? kas ir vienotā izmaksu likme?)
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
35.3.2. ārpakalpojuma izmaksas – projektu vadība, grāmatvedības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, t.sk. darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas, iekļaujot šīs izmaksas ārpakalpojuma projekta vadības līgumā, kā atsevišķu pozīciju.
Iebildums
No punkta redakcijas nav saprotams vai papildus izmaksu pozīcijas var tikt iekļautas ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu un juridisko pakalpojumu līgumos (pašreizējā redakcijā ir minēts, ka papildus izmaksas kā atsevišķu pozīciju var iekļaut tikai ārpakalpojumu projekta vadības līgumā).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā minētā informācija sadaļā “Atbalstāmās darbības un ar tām saistītās izmaksas” – “projekta vadība un ar to saistītas izmaksas, kas gadā nepārsniedz 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības izmaksas.” ir pretrunā ar MKN projekta 35.3. punkta un tā apakšpunktos minētajiem nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
24.6. izstrādāt un saskaņot ar CFLA komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģiju;
Priekšlikums
Iesakām sagatavot vienotu komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģiju, kuru varētu izmantot visi finansējuma saņēmēji.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā ir noteikts, ka “2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējiem abās kārtās kā priekšnoteikums finansējuma saņemšanai ir noteikts EDIC veikts digitālā brieduma tests, lai noteiktu komersantam nepieciešamās investīcijas digitalizācijas jomā un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti. Abu kārtu finansējuma saņēmēji sniegs grantu gala labuma guvējiem tikai tām atbalstāmajām aktivitātēm, kas būs atrunātas digitālā brieduma testa rezultātos un digitālās attīstības ceļa kartē. Pēc atbalsta saņemšanas gala labuma guvējam būs nepieciešams veikt atkārtotu EDIC administrēto digitālā brieduma testu, lai būtu iespējams salīdzināt pirmreizējā un atkārtotā testa rezultātus, lai spētu novērtēt investīciju ieguldījumu komersanta digitalizācijas līmeņa uzlabošanā. Digitālā brieduma testa izmaksas tiek segtas EDIC pieejamā Atveseļošanās fonda finansējuma ietvaros.”. Savukārt MKN noteikumu projekta redakcijā par to nekas netiek minēts.
Lai komersanti varētu piedalīties apmācībās visā projekta īstenošanas periodā un uz apmācībām nosūtīt pēc iespējas vairāk darbnieku, iesakam noteikt, ka atkārtots digitālā brieduma tests tiek veikts projekta beigās nevis uzreiz pēc apmācībām vai atbalsta saņemšanas (jo vienām un tām pašām apmācībām atbalstu komersants var pieprasīt atkārtoti, piemēram gadījumā, ja darbā tiek pieņemti jauni darbinieki).
Piedāvātā redakcija
-