Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1170
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" 5.punktā paredz papildus publiskā finansējuma piešķiršanu, lūdzam papildināt anotāciju ar izvērtējumu, vai šis publiskā finansējuma piešķīrums ir vērtējams komercdarbības atbalsta kontekstā. Ja projekta virzītājs uzskata, ka pasākums komercdarbības atbalsta kontekstā nav vērtējams, lūdzam to pamatot. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informāciju anotācijā (sadaļā "Risinājuma apraksts") par kopējo no 8.2.2. SAM pieejamo finansējuma atlikumu. Ņemot vērā veiktās pārdales, 8.2.2. SAM finansējuma atlikums veido 1 161 801 EUR, tai skaitā ESF finansējums 987 533 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 174 268 EUR.
 
Piedāvātā redakcija
-