Atzinums

Projekta ID
23-TA-1169
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projektu, nodrošinot viennozīmīgu sasaisti starp noteikumu projektā paredzēto grozījumu spēkā stāšanās laiku ar konkrēto atbilstošo grozījumu Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 333) spēkā stāšanos.
Vēršam uzmanību, ka no šā brīža noteikumu projekta 2. punkta redakcijas nav saprotams, uz kuriem noteikumu Nr. 333 grozījumiem ir norāde.
Vienlaikus lūdzam skaidrākai regulējuma izpratnei tā piemērotājam par noteikumu projektā paredzēto grozījumu spēkā stāšanās laiku noteikumu projekta 2. punktā ietverto normu iekļaut Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumu Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr. 537) pamattekstā, papildinot ar IV nodaļu "Noslēguma jautājums".

Ievērojot minēto, rosinām izvērtēt un papildināt noteikumus Nr. 537 ar normu, piemēram, šādā redakcijā (tostarp izvērtējot, kuras no noteikumu Nr. 537 normām, kuras paredzēts grozīt ar noteikumu projektu, uzskaitāmas):
“Grozījumi par šo noteikumu 2.1. apakšpunkta, 11., 13., 19. punkta un pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī papildināšanu ar 12.1 punktu un 16.11. apakšpunktu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi" par minēto noteikumu 11. punkta un 12.1. apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā.”
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Atsaucoties uz izziņā iekļauto 6. priekšlikumu, rosinām papildināt anotācijas 2.1. sadaļas apakšsadaļu "Juridiskās personas" ar norādi arī uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, savukārt atbilstošajā apakšsadaļā "Ietekmes apraksts" norādīt anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļā "Risinājuma apraksts" minēto, proti, ka papildu finansējuma piešķiršanās gadījumā Valsts izglītības attīstības aģentūra un iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēji veiks grozījumus projektu līgumos.
Piedāvātā redakcija
-