Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
03.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu izvērtēt pašvaldību iebildumu par to, ka specifiskajā atbalsta mērķa grupā būtu iekļaujamas arī blīvi apdzīvotas vietas (ciemi) ārpus pilsētām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt redzkciju vai skaidrot anotācijā, lai nepārprotami būtu saprotams, vai atbalstu var saņemt arī mājsaimniecības, kuru siltumapgāde vismaz pēdējo trīs kalendāro gadu laikā ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo, kas tiek kurināta un saņemta ar centralizētās siltumapgādes sistēmas palīdzību, t.i., ja centralizētās siltumapgādses komersants elektroenerģiju ražo no šķeldas un nodrošina siltumenerģiju mājsaimniecībām, vai mājsaimniecības var pretendēt uz, piemēram, atbalstu saules paneļu uzstādīšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumos nav paredzēts avansa maksājums vai priekšapmaksa. Jāņem vērā, ka ne visi privātmāju vai dzīvokļu īpašnieki varēs atļauties priekšfinansēt šo pasākumu vai arī varēs kvalificēties aizdevuma saņemšanai kredītiestādēs, tādēļ sākotnējoi secinām,. ka atbalsts no valsts puses paredzēts samērā turīgam iedzīvotāju slānim. Lūdzam paredzēt avansa maksājuma iespēju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šāds nosacījums var būtiski kavēt jauno uzņēmēju attīsību teritorijā, jo ne visiem sākotnēji būs iespējas nomāt telpas kur citur. Tāpat šāds nosacījums nav loģisks un kavē mērķa - gaisa piesārņojuma samazināšana, sasniegšanu, ja dzīvoklī vai mājā darbojas pašnodarbināta persona vai, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs, kas šī iemesla dēļ nevar saņemt atbalstu mājsaimniecības siltumapgādes sistēmas uzlabošanai. Pašvaldību ieskatā varētu precizēt normau, nosakot, ka tajā brīdī, kad tiek reģistrēta saimnieciskā darbība konkrētajā vietā, saņemtais atbalsts uzskatāms kā valsts atbalsts (de minimis) un ir uzskaitāms un reģistrējams kā tāds saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Piedāvātā redakcija
-