Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Tā kā 20.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, lūdzam, labot atsauces uz 20.punkta apakšpunktiem 19.9. apakšpunktā un 24.punktā.
Šobrīd 23.punkta redakcija liedz vēstniecību konsulārajām amatpersonām pieprasīt papildu dokumentus no personām, kuras vēlās saņemt ilgtermiņa vīzu pamatojoties uz pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - PMLP) lēmumu par uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Tā kā ir novērots, ka posmā starp pozitīvu PMLP lēmumu un vīzas dokumentu pieņemšanu bieži vien apstākļi ir mainījušies un persona vairs nevar uzrādīt ne dzīvesvietas dokumentus, ne pietiekošas finanses, tad lūdzam no 23.punkta svītrot atsauci uz 20.punktu, lai vēstniecību konsulārajām amatpersonām būtu iespēja vajadzības gadījumā pieprasīt papildu dokumentus arī situācijās, kad ir pozitīvs PMLP lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu.
Papildus lūdzam  izteikt 4.pielikumu “Veidlapa lēmuma par atteikumu izsniegt ilgtermiņa vīzu vai lēmumam par ilgtermiņa vīzas anulēšanu vai atcelšanu” jaunā redakcijā, nosakot, ka lēmums vairs nav jāreģistrē un uz tā neparādās amatpersonas vārds, uzvārds un amats.  Šādi ilgtermiņa vīzas atteikuma veidlapa tiktu salāgota ar Vīzu kodeksā noteikto īstermiņa vīzas atteikuma veidlapu. Papildus arī mazinātu iespējamos draudus konsulārajām amatpersonām, jo īpaši valstīs, kur ir nestabila drošības un ģeopolitiskā situācija.
 
Piedāvātā redakcija
19.9. dokumentus, kas pamato, ka viņa ieceļošanas mērķis atbilst šo noteikumu 20.punktā vai 21.2 punktā minētajam gadījumam.

23. Pieprasot ilgtermiņa vīzu, uz ārzemnieku neattiecas:
23.1. šo noteikumu 19.5., 19.6. un 19.7. apakšpunktā minētā prasība, ja ārzemnieks pieprasa vīzu šo noteikumu 24. punktā minētajā gadījumā;
23.2. šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētā prasība, ja ārzemnieks pieprasa vīzu šo noteikumu 21.1 un 21.2 punktā minētajā gadījumā.

24. Ja ārzemniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, uzturoties ārvalstīs, uzturēšanās atļauja ir zudusi, pārstāvniecība izsniedz ilgtermiņa vīzu atbilstoši šo noteikumu 20. punktam.