Atzinums

Projekta ID
22-TA-1524
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Banka
Atzinums iesniegts
04.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 66. punkts paredz iespēju rīkot ne tikai atkārtotu elektronisku saskaņošanu, bet arī sasaukt kopīgu starpinstitūciju sanāksmi. Ņemot vērā minēto, ierosinām turpmāk apsvērt iespēju organizēt kopīgu starpinstitūciju sanāksmi par izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem, lai nodrošinātu iespēju apmainīties ar viedokļiem efektīvāk, kā arī diskusijas rezultātā ātrāk nonāk pie kompromisa, kas apmierina visas saskaņošanā iesaistītās puses.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ierosinām redakcionāli precizēt 5. panta divpadsmito daļu, jo pienākums atmaksāt nepamatoti izmaksāto kompensāciju ir paredzēts šā panta vienpadsmitajā daļā, nevis pirmajā daļā.
Piedāvātā redakcija

 
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Atbalstām Tieslietu ministrijas ierosinājumu svītrot no 20.panta otrās daļas redakcijas vārdu “šādu”, jo tas ir lieks.
Piedāvātā redakcija
(2) Latvijas Banka var piemērot administratīvo pasākumu - pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā juridiskā persona izbeidz attiecīgo rīcību.