Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
21-TA-112
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas ir saprotams ar augsta līmeņa prasmju kompetences centriem (minēts Informatīvā ziņojuma 15.lpp.), ko ir plānots veidot un no kādiem avotiem to ir plānots finansēt.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kāpēc vienotajā augstākās izglītības un zinātnes informāciju tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centru (VPC) plānota tikai atsevišķu universitāšu un augstskolu dalība (Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskai universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitātei) (minēts Informatīvā ziņojuma 13.lpp.), nevis visas universitātes un augstskolas, ja mērķis ir par vienotu augstākās izglītības un zinātnes informāciju tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centru. Vai ir paredzēta kārtība, kā arī citas universitātes/augstskolas var pievienoties VPC vai nodot informāciju par saviem pētījumiem publiskošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam Informatīvā ziņojuma Ievada sadaļas 2.rindkopā korekti norādīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021.–2027.gada perioda finansējumu, kas paredzēts zinātniskās darbības digitalizācijai un dalībai Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī (EOSC). Pašlaik 18,48 milj. euro vietā norādīti 1,84 milj. euro.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Iebilstam Informatīvajā ziņojumā norādītajam finansējuma apmēram (5 milj. euro) atvērtās zinātnes ieviešanai Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – AF plāns) 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” investīciju pasākuma ietvaros. Skaidrojam, ka AF plāna komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.1. “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” plānoto investīciju sadalījums paredz 3,44 milj. euro finansējumu atvērtās zinātnes ieviešana praksē bez PVN izmaksām. Līdz ar to, nav saprotams, kādām VARAM plānotajām darbībām/projektiem šī investīciju pasākuma ietvaros finansējums tiks samazināts, lai nepārsniegtu kopējo investīciju 2.1.3.1. finansējumu. Tāpat skaidrojam, ka PVN izmaksas nav attiecināmas no AF finansējuma.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka informatīvā ziņojuma versija 4.0 ietver informāciju par publisko līdzekļu piešķiršanu ziņojumā minētajiem mērķiem (iepriekšējā versija šī informācija iekļauta nebija), lūdzam ziņojuma 5.sadaļu papildināt ar informāciju, ka, lemjot par publisko līdzekļu piešķiršanu un pārdali ziņojumā minētajiem mērķiem, pasākums tiks izvērtēts komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā un nepieciešamības gadījumā piemērotas komercdarbības atbalsta normas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt Informatīvā ziņojuma Ievada sadaļas 2.rindkopas 1.daļu, dzēšot dubultā norādīto vārdu “atvērtās”.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam Informatīvajā ziņojumā nelietot vārdu savienojumu “investīciju programma” attiecībā uz AF plāna investīcijām.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam Informatīvajā ziņojumā precizēt atsauces uz jauno kohēzijas politikas programmu – “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam”.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu svītrot vārdu "fonda" aiz vārda "mehānisma" 14.lpp.
Piedāvātā redakcija
-