Atzinums

Projekta ID
22-TA-3449
Atzinuma sniedzējs
Latvijas izglītības vadītāju asociācija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Paredzēt, ka papildu minētajai attīcībai 34/6 ir spēkā ari pušu vienošanās, kas ne vairāk kā 36/4.
Piedāvātā redakcija
Atstāt/precizēt minēto tiesisko alternatīvu šo noteikumu 50.punktā vai anotācijā.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
dzu precizēt 4.tabulas 1.punktu, ņemot vērā, ka pēc grozījumu stāšanās spēkā, piemēram, PII metodiķim būs mazāka min. algas likme kā pedagogam.   
Piedāvātā redakcija

Iespējams šo var precizēt anotācijā, vēršot uzmanību uz to, kā būtu jāklasificē PII metodiķi-vietnieki.