Atzinums

Projekta ID
22-TA-3346
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Ierosinām precizēt anotācijas 6.1. apakšpunktā sniegto informāciju, ka saņemti atzinumi no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas. Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija un Kultūras ministrija nav nevalstiskās organizācijas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši vadlīnijām tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā anotācijā ir jāsniedz informācija, kā projekts ietekmēs katru no mērķgrupām – tieši vai netieši, kāds ir mērķgrupas lielums (ja to ir iespējams novērtēt), kā arī jebkādu citu skaidrojošu informāciju par mērķgrupu. Ņemot vērā minēto, lūdzam atkārtoti precizēt anotācijas 7. sadaļu, jo nav sniegta informācija kā noteikumu projekts ietekmēs katru institūciju. 
Papildus lūdzam aizpildīt anotācijas 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktu, sniedzot informāciju, vai attiecīgajām institūcijām administratīvais slogs palielināsies, samazināsies vai paliks nemainīgs. Vēršam uzmanību, ka publiskai pārvaldei slogu aprēķina sākot no 1 euro. Noteikumu projekts paredz virkni veicamo darbību (dokumentu iesniegšanu, dokumentu pieņemšanu, komisijas izveidošanu un tās darbību, lēmumu pieņemšanu, rīkojuma izdošanu u.c.), kā arī var radīt atbilstības izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-