Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā
Atzinums iesniegts
14.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham) ir izskatījusi Veselības ministrijas sagatavoto Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektu un izsaka atbalstu Veselības ministrijas piedāvājumam paaugstināt finansējumu veselības aprūpei līdz 6% no IKP. Vienlaikus norādām, ka minētais piešķīrums perioda beigās – 2027.gadā vēl joprojām nesasniegs Eiropas Savienības dalībvalstu vidējo rādītāju (7% pēc 2019.gada datiem).
Veselības nozares finansēšanai nepieciešams ilgstpējīgs risinājums, nodrošinot adekvātu publisko resursu novirzīšanu veselības sistēmai, lai sasniegtu uz rezultātu orientētu veselības iznākumu. Atbilstoši 2021.gadā AmCham viedokļa ziņojumam par ilgstpējīga veselības aprūpes finansējuma nodrošināšanas nepieciešamību[1], aicinām nodrošināt lielāku veselības aprūpes finansējuma piešķīrumu veselības budžetā un noteikt ambiciozākus dzīvildzes pagarināšanas rezultatīvos rādītājus.
Piedāvātā redakcija
-