Atzinums

Projekta ID
22-TA-3435
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
20.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Aicinām pārbaudīt rīkojuma projektā izteiktajā 1.10.  apakšpunktā minētās struktūrvienības nosaukumus un nepieciešamības gadījumā to precizēt. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Ukrainā, nevis Latvijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecība Ukrainā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 5.punkta 2.tabulu. 
Papildinot 5. punkta 2. tabulu, lūdzam ņemt vērā, ka tajā norāda:
1. informācija par starptautisko tiesību aktu;
2. starptautiskajā dokumentā noteiktās saistības, kā arī šo saistību būtību un konkrētus veicamos pasākumus vai uzdevumus, kas nepieciešami šo saistību izpildei (A aile);
3. starptautiskajā dokumentā paredzēto saistību īstenošanai nepieciešamajiem pasākumiem vai uzdevumiem norāda projekta punkta, apakšpunkta numuru, kas paredz vai no kura izriet minētie pasākumi vai uzdevumi, vai norāda dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta minēto pasākumu vai uzdevumu izpilde (B aile);
4. informāciju par to, vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības tiek izpildītas pilnībā vai daļēji (C aile).
Savukārt, ja saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, precīzi norāda, kad un kādā veidā tiks nodrošināta minēto starptautisko saistību izpilde pilnībā, kā arī norāda institūciju, kura ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā (atbildīgā institūcija ir noteikta attiecīgo starptautisko dokumentu ratificējošā likumā vai apstiprinošajā tiesību aktā).
 
Piedāvātā redakcija
-