Atzinums

Projekta ID
23-TA-1151
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Priekšlikums
Atsaucoties uz Finanšu ministrijā saņemto Iekšlietu ministrijas 2023.gada 27.decembra elektroniskā pasta vēstuli, Iekšlietu ministrija uzsākusi anulēšanas procesu Tiesību aktu portālā Ministru kabineta noteikumu projekta par 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu saskaņošanai (23-TA-1151), ņemot vērā konstatēto nepieciešamību pārskatīt plānoto investīciju tvērumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta katastrofu pārvaldības tehniskās kapacitātes nodrošināšanai (transportlīdzekļu iegādei). Ar minēto elektroniskā pasta vēstuli Iekšlietu ministrija aicina nevirzīt atzinumu par konstatēto precizējumu nepieciešamību no Finanšu ministrijas puses. Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas izteikto lūgumu, Finanšu ministrija kompleksu viedokli sniegs nākamajā saskaņošanas iterācijā pēc Iekšlietu ministrijas investīciju tvēruma pārskatīšanas.
Vienlaikus aicinām Iekšlietu ministriju uz mērķtiecīgu rīcību normatīvā regulējuma izstrādei par Iekšlietu ministrijas pārziņā esošo ES fondu 2021.-2027.gada investīciju īstenošanu, ņemot vērā Ministru kabinetā apstiprināto laika grafiku normatīvā regulējuma izstrādei, kā arī  veicinot virzību uz ES fondu 2021.-2027.gada deklarējamo izdevumu minimālo mērķu (N+3 princips) izpildi.
 
Piedāvātā redakcija
-