Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
23-TA-1151
Tiesību akta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Iekšlietu ministrija
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti; Glābšana un civilā aizsardzība; Valsts ugunsdrošība
Sagatavotājs
Vanesa Silvestrova (IEM)
Atsaukšanas komentārs
Iekšlietu ministrijas vadība sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadību ir pārskatījusi jautājumu par VUGD katastrofu pārvaldības tehniskās kapacitātes nodrošināšanu (transportlīdzekļu iegādi) un lūdz anulēt Tiesību akta projekta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumus (23-TA-1151). Uz doto brīdi tiks uzsākts darbs pie jaunas Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes, paredzot visus VUGD vajadzībām nepieciešamos transportlīdzekļus, kas paredzēti 2.1.3. specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”.

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
17.08.2023.
31.08.2023.
18.12.2023.
27.12.2023.

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
24.08.2023. - 07.09.2023.