Atzinums

Projekta ID
23-TA-2737
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projektā vai tā anotācijā skaidrot, kas noteikumu projekta 27.1. un 32.1. apakšpunktā ir domāts ar būtiskām valsts un sabiedrības drošības interesēm, nepieciešamības gadījumā anotācijā sniedzot konkrētus piemērus, vai alternatīvi lūdzam svītrot norādi uz attiecīgo interešu būtiskumu, ņemot vērā, ka minētā norāde varētu būt pārāk subjektīva un apgrūtinoši piemērojama praksē. Tostarp lūdzam arī izvērtēt un skaidrot, ar ko minētās intereses atšķiras no 32.3. apakšpunktā minētajām valsts drošības interesēm un vai nedublējas attiecīgais tiesiskais regulējums.
Piedāvātā redakcija
-