Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
30.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību uz to, ka tas ir jāskaidro anotācijā - ko nozīmē pētniecības organizācijas reģistrācija citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā - vai domāta juridiskas personas reģistrācija, vai domāts kaut kāds pētniecības organizāciju reģistrs? Vēršam uzmanību uz to, ka Latvijā diez vai var izvērtēt citas valsts juridiskas personas atbilstību pētniecības organizācijas statusam, to varētu izdarīt šīs citas valsts zvērināts revidents. Kā arī vēršam uzmanību uz to, ka pētniecības organizācija varētu būt arī daļa no juridiskas personas, kur visa juridiskā persona kopumā nav PO, bet tad atbilstība jāapliecina atbilstošam vērtētājam konkrētajā valstī, izmantojot adekvātu dokumentāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
ZISI notika 2013. un 2019.g. - vai domāts pēdējais veiktais? Lūdzu skaidrot anotācijā
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot anotācijā, vai tas nozīmē, ka ir iespējama pakalpojumu iegāde tikai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā? Tad lūdzam skaidrot, kā pielietot PIL šādā gadījumā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Skaidrot lūdzu anotācijā, ko tas nozīmē - starptautisko līgumu un konvenciju līmenī?
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums


Nav atrodams skaidrojums anotācijā, kādiem tieši NA
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzu papildināt šim atbilstošo skaidrojumu anotācijā, lai varētu saprast, kuri visi ir šie normatīvie akti
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzu skaidrot anotācijā, kur atrodams visu auditējamo vērtību saraksts
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot anotācijā, kādas ir tālākas komercializācijas formas
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums

Lūdzu skaidrot anotācijā  kas vērtē projektu zinātnisko/inovatīvo kvalitāti? To taču nevar darīt iestāžu darbinieki vai civildienests
Piedāvātā redakcija
-