Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt iespēju precizēt projekta 7. punktā izteikto 23.2. apakšpunktu, skaidrības labad vienādojot formulējumus, kas par sezonas darbu un brīvprātīgo darbu lietoti Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 676 "Vīzu noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 676) 21.1 un 21.2 punktā, tādējādi nepārprotami norādot, ka normā ir runa par 21.1 un 21.2 punktā minētajiem gadījumiem (salīdzinājumam sk. arī projekta 5.2. apakšpunktā izteikto noteikumu 19.9. apakšpunktu, kurā ietverts cits formulējums). Alternatīvi aicinām noteikumu Nr. 676 19.9. apakšpunktā un 23. punktā grozīt tikai to daļu, kas skar atsauces uz noteikumu 20. punkta apakšpunktiem (ņemot vērā projekta 6. punktā jaunā redakcijā izteikto 20. punktu), tādējādi arī skaidri norādot, ka saturiski izmaiņas 19.9. apakšpunktā un 23. punktā nav veiktas.
Piedāvātā redakcija
-