Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 399
Rīgā 2022. gada 31. maijā (prot. Nr. 29 67. §)
22-TA-1069
Par grozījumu izdarīšanu valsts aizdevuma līgumos ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi
1.
Finanšu ministram, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29. panta septīto daļu, izdarīt grozījumus šādos valsts aizdevuma līgumos, kas noslēgti starp Latvijas Republiku un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi:
1.1.
2015. gada 30. aprīļa valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/15/191:
1.1.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. jūnija līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.1.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.1.3.
noteikt, ka projekta ieviešanā tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums;
1.2.
2015. gada 30. aprīļa valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/15/192:
1.2.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. jūnija līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.2.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.2.3.
noteikt, ka projekta ieviešanā tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums;
1.3.
2021. gada 6. aprīļa valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/F21/87:
1.3.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. decembra līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.3.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.3.3.
noteikt, ka projekta ieviešanā tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums;
1.4.
2021. gada 6. aprīļa valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/F21/88:
1.4.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. decembra līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.4.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.4.3.
noteikt, ka projekta ieviešanā tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums;
1.5.
2021. gada 6. aprīļa valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/F21/89:
1.5.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. jūnija līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.5.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.5.3.
noteikt, ka projekta ieviešanā tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums;
1.6.
2017. gada 15. novembra valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/17/822:
1.6.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. jūnija līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.6.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.6.3.
noteikt, ka grozījums valsts aizdevuma līgumā tiek veikts, ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu;
1.7.
2017. gada 15. novembra valsts aizdevuma līgumā Nr. A1/1/17/823:
1.7.1.
atlikt laikposmā no 2022. gada 20. jūnija līdz 2024. gada 20. martam paredzētos valsts aizdevuma pamatsummas maksājumus, sadalot tos uz laiku līdz 12 gadiem, sākot ar 2024. gada 20. jūniju;
1.7.2.
veikt izmaiņas valsts aizdevuma pamatsummas atmaksas grafikā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam;
1.7.3.
noteikt, ka projekta ieviešanā tiks ievērots komercdarbības atbalsta kontroles regulējums.
2.
Satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajiem valsts aizdevuma nosacījumu grozījumiem un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, finanšu ministram veikt grozījumus šā rīkojuma 1. punktā ​​​​​minētajos līgumos.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 31. maija
rīkojumam Nr.
399
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei līdz 2035. gada 31. decembrim izsniegto valsts aizdevumu pamatsummu atmaksas grafiks