Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 288
Rīgā 2024. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 15 53. §)
22-TA-3604
Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu
1.
Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" (turpmāk – projekts) pasi (1. pielikums) un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu (2. pielikums), kā arī projekta izmaksas 3 760 680 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu investīcijai 3 108 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai 652 680 euro apmērā.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt Zemkopības ministriju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.r. reformas "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" 2.1.2.2.i. investīcijas "Latvijas nacionālais federētais mākonis" (turpmāk – 2.1.2.2.i. investīcija) ietvaros.
3.
Projektu finansēt 2.1.2.2.i. investīcijas ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.
4.
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 676 922,40 euro gadā, un Zemkopības ministrijai papildu finansējumu pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ labklājības ministrs U. Augulis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 10. aprīļa
rīkojumam Nr.
288
2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pase
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 10. aprīļa
rīkojumam Nr.
288
Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns