Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 980
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 55. §)
21-TA-784
Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā 2021.–2027. gadam:
 
1.
Atbalstīt Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam (turpmāk – programma) projekta (1. pielikums) turpmāku virzību apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai (2. pielikums) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem, 16. panta 5. punktam.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2022.–2028. gadā veikt ikgadējos maksājumus programmas tehniskās palīdzības budžetā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar šā rīkojuma 2. punktā minēto dokumentu, nepārsniedzot kopējo nacionālā līdzfinansējuma summu.

 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
rīkojumam Nr.
980
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projekts (tulkojums) 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
rīkojumam Nr.
980
Piekrišana Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.–2027. gadam saturam un līdzfinansējuma nodrošināšanai