Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 236
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 46. §)
22-TA-3841
Par 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu
1.
Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" (turpmāk – projekts) pasi (1. pielikums) un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" attīstības plānu (2. pielikums). Noteikt, ka par plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 28. punktam ir atbildīgs finansējuma saņēmējs.
2.
Apstiprināt šā rīkojuma 1. punktā minētā projekta izmaksas 3 007 200 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu 2 520 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 487 200 euro apmērā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.2.i. investīcijas "Latvijas nacionālais federētais mākonis" (turpmāk – 2.1.2.2.i. investīcija) ietvaros.
4.
Projektu finansēt 2.1.2.2.i. investīcijas ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 28. marta
rīkojumam Nr.
236
2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pase
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 28. marta
rīkojumam Nr.
236
Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns