Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 140
Rīgā 2022. gada 1. martā (prot. Nr. 12 39. §)
22-TA-173
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt 2 962 984 euro par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs, no tiem:
1.1.
5 190 euro Aizsardzības ministrijai (10. resors "Aizsardzības ministrija");
1.2.
358 898 euro Izglītības un zinātnes ministrijai (15. resors "Izglītības un zinātnes ministrija");
1.3.
6 204 euro Zemkopības ministrijai (16. resors "Zemkopības ministrija");
1.4.
2 792 euro Labklājības ministrijai (18. resors "Labklājības ministrija");
1.5.
106 838 euro Kultūras ministrijai (22. resors "Kultūras ministrija");
1.6.
1 528 euro Veselības ministrijai (29. resors "Veselības ministrija");
1.7.
2 481 534 euro Izglītības un zinātnes ministrijai (62. resors "Mērķdotācijas pašvaldībām").
2.
Apstiprināt šā rīkojuma 1.5. apakšpunktā minētā finansējuma sadalījumu (1. pielikums) izglītības iestādēm.
3.
Apstiprināt šā rīkojuma 1.7. apakšpunktā minētā finansējuma sadalījumu (2. pielikums) pašvaldībām.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Kultūras ministrijai un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
6.
Pašvaldības, valsts dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes līdz 2022. gada 20. septembrim sagatavo pārskatu (3. pielikums) par apstiprinātā finansējuma izlietojumu un iesniedz to, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumā "ePārskati" pieejamo veidlapu.
7.
Pašvaldības un privātās izglītības iestādes finansējumu, kas nav izlietots līdz 2022. gada 31. augustam atbilstoši pārskata ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām", atmaksā finansējuma devējam līdz 2022. gada 30. septembrim.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
rīkojumam Nr.
140
Finansējums Kultūras ministrijas padotības profesionālās vidējās izglītības iestādēm un pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
rīkojumam Nr.
140
Finansējums pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādē Covid-19 pandēmijas laikā
3.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
rīkojumam Nr.
140
Pārskats par finansējuma izlietojumu epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī