Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 39
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 17. §)
21-TA-809
Par starpreģionu sadarbības programmas "ESPON 2030" projektu 
Lai 2021.–2027. gadā nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" starpreģionu sadarbības programmā "ESPON 2030":
 
1.
Atbalstīt starpreģionu  sadarbības programmas "ESPON 2030" projekta (1., 2. un 3. pielikums) 2021.–2027. gadam (turpmāk – programma) turpmāku virzību apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu programmas iesniegšanai Eiropas Komisijā (4. un 5. pielikums) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1059 par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem, 16. panta 5. punktam.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2021.–2027. gadā veikt ikgadējos maksājumus programmas budžetā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar šā rīkojuma 2. punktā minēto dokumentu, nepārsniedzot kopējo nacionālā līdzfinansējuma summu.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2021.–2027. gadā pēc programmas Vadošās iestādes pieprasījuma veikt maksājumu programmas Riska atbildības mehānismā saskaņā ar atsauces dokumentu par "ESPON 2030" starpreģionu sadarbības programmas ESPON ETSG Riska atbildības mehānismu (6. un 7. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
"ESPON 2030" starpreģionu sadarbības programmas 2.5 redakcija - oriģināls angļu valodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
"ESPON 2030" starpreģionu sadarbības programmas 2.5 redakcija - tulkojums latviešu valodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
Rīkojuma projekta kopsavilkums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
Piekrišana “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas iesniegšanai Eiropas Komisijā - oriģināls angļu valodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
Piekrišana “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas iesniegšanai Eiropas Komisijā - tulkojums latviešu valodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
Atsauces dokuments par “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas ESPON ETSG Riska atbildības mehānismu - oriģināls angļu valodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
7.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
rīkojumam Nr.
39
Atsauces dokuments par “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas ESPON ETSG Riska atbildības mehānismu - tulkojums latviešu valodā