Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 176
Rīgā 2023. gada 30. martā (prot. Nr. 16 41. §)
22-TA-3339
Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu
1.
Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" (turpmāk – projekts) pasi (pielikums) un projekta izmaksas 2 197 272 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu investīcijai 1 848 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 349 272 euro apmērā.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt projekta iesniedzēju – Zemkopības ministriju – iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.1.1.i. investīcijas "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" ietvaros.
3.
Projektu finansēt 2.1.1.1.i. investīcijas "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" prasībām.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 30. marta
rīkojumam Nr.
176
2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pase