Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 677
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 33. §)
22-TA-2951
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma
4.panta ceturto daļu, 5.panta ceturto un astoto daļu
un 6.panta septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 35. nr.; 2013, 33. nr.; 2015, 19., 93. nr.; 2017, 173. nr.; 2019, 176. nr.; 2021, 7A., 200. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa (turpmāk – Savienības pilsonis) personas apliecībā vai uzturēšanās atļaujā papildus šo noteikumu 2. punktā norādītajām ziņām iekļauj ziņas attiecīgi par Savienības pilsoņa vai trešās valsts pilsoņa uzturēšanās statusu Latvijas Republikā un tiesībām uz nodarbinātību. Ārzemnieka personas apliecībā, kas izdota patvēruma meklētājam, iekļauj atzīmi "Patvēruma meklētājs" un ziņas par tiesībām uz nodarbinātību. Ārzemnieka personas apliecībā (izņemot ārzemnieka personas apliecību, kas izdota patvēruma meklētājam) iekļauj atzīmi "Šis dokuments nav uzturēšanās atļauja/This document is not a residence permit"."
2.
Papildināt ar 7.2 punktu šādā redakcijā:
"7.2 Ārzemnieka personas apliecības mašīnlasāmajā zonā norāda šādu tekstu: "Šis dokuments nav derīgs ceļošanai/This document is not valid for travel"."
3.
Izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā:
"18.1 Persona, kura uzturas ārvalstī, ārzemnieka personas apliecības izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Ārlietu ministrijas noteiktajā Latvijas pārstāvniecībā."
4.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
5.
Izteikt 13. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs K. Eklons
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr.
677
2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr.
677