Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-944
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
22.panta 1., 2., 3. un 6.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 14. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 178. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 36. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 24.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"24.1.6. vai ēkai ir nepabeigti būvdarbi;".
2.
Papildināt ar 145. punktu šādā redakcijā:
"145. Šo noteikumu 137.1 punkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī."
3.
Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-944 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-944 Nr]