2021-MK.PROT-10#19, 28.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanas kārtība"

Uzdevuma numurs
2021-UZD-179
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2021.gada 30.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām", paredzot, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, slēdz līgumus par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma savākšanu vai pieņemšanu ar visiem videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma apsaimniekotājiem uz vienādiem nosacījumiem.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
30.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2021-MK.PROT-10#19, 28.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm piemērošanas kārtība"