Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”

Projekta ID
21-TA-1637
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Politikas jomas
Vides aizsardzība
Publikācijas datums vestnesis.lv
27.01.2022.
Publikācijas nr. vestnesis.lv
2022/19.12
Publicētais dokuments vestnesis.lv
https://vestnesis.lv/op/2022/19.12
Dokumenti
Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 2021. gada 14. maija saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_TM_140521))Papildu dokumenti (Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada 29. augusta atzinums Nr. 201908/SAN1108/NOS635 uz trīs lapām (datne: LPS_ID5859_NES))Papildu dokumenti (Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada 14. maija atzinums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_LPS_140521))Papildu dokumenti (Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada 6. septembra saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_LPS_060921))Papildu dokumenti (Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada 10. novembra saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_LPS_101121))Papildu dokumenti (Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2021. gada 1. septembra atzinums uz divām lapām (datne: LLPA_izziņa_par_atkritumu_šķirošanas_vietām_01092021))Papildu dokumenti (Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2021. gada 13. novembra saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_LLPA_131121))Papildu dokumenti (SIA “Eco Baltia vide” 2021. gada 3. jūnija atzinums Nr. 10-242e uz trīs lapām (datne: EBV_VARAM_priekšl))Papildu dokumenti (Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām””)Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 2019. gada 29. augusta atzinums Nr. 1-9.1/874 uz trīs lapām (datne: TMAtz_270819_VARAM_VSS_824))Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 2021. gada 30. augusta saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_TM_300821))Papildu dokumenti (Tieslietu ministrijas 2021. gada 12. novembra saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_TM_121121))Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 2019. gada 28. augusta atzinums Nr. 12/A-7/3960 uz vienas lapas (datne: FMnos_280819_3960))Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 2021. gada 13. maija saskaņojums Nr. 10.1-6/7-1/588 uz vienas lapas (datne: VARAMinf_FM_130521))Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 2021. gada 31. augusta saskaņojums Nr. 10.1-6/7-1/1056 uz vienas lapas (datne: VARAMinf_FM_310821))Papildu dokumenti (Finanšu ministrijas 2021. gada 13. novembra saskaņojums Nr. 10.1-6/7-1/1321 uz vienas lapas (datne: VARAMinf_FM_131121))Papildu dokumenti (Ekonomikas ministrijas 2019. gada 27. augusta saskaņojums Nr. 3.1-20/2019/222 uz vienas lapas (datne:VARAMinf_EM_27082019))Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 2019. gada 30. augusta atzinums Nr. 5-3e/1822/2019 uz vienas lapas (datne: ZM veidlapa ar drošu elektronisko parakstu))Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 2021. gada 14. maija saskaņojums uz vienas lapas (datne:VARAMinf_ZM_140521))Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 2021. gada 30. augusta saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_ZM_300821))Papildu dokumenti (Zemkopības ministrijas 2021. gada 13. novembra saskaņojums uz vienas lapas (datne: VARAMinf_ZM_131121))Papildu dokumenti (Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2019. gada 28. augusta atzinums uz vienas lapas (datne: LLPA_izziņa_par_atkritumu_savākšanas_un_šķirošanas_vietām_28082019))Papildu dokumenti (Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2021. gada 13. maija atzinums uz trīs lapām (datne: LLPA_izziņa_par_atkritumu_šķirošanas_vietām_13052021))Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 2019. gada 5. septembra atzinums Nr. 33/09-19 uz piecām lapām (datne: LASUA vestule VARAM par laukumiem))Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 2021. gada 14. maija atzinums uz četrām lapām (datne: LASUA par MK 788_14052021))Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 2021. gada 30. augusta atzinums Nr. 35/08-21 uz četrām lapām (datne: LASUA par MK788_30082021))Papildu dokumenti (Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 2021. gada 15. novembra atzinums Nr. 42/11-21 (datne: LASUA_VARAM un VVD par materiālu šķirošanu))
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
25.01.2022. 10:00
Ministru kabineta 25.01.2022. sēde
Pieņemts