Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā

Uzdevuma numurs
24-UZ-52
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
5.1 panta 1.daļa
Uzdevuma saturs
5.1 pants. Ziņošana par tabakas aizstājējproduktiem
(1) Ražotāji un importētāji sniedz Veselības inspekcijai informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, kuri jau laisti tirgū, un par tabakas aizstājējproduktiem, kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija. Kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz informāciju par tabakas aizstājējproduktiem, un sniedzamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets. Ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi apmaksā sniegtās informācijas apstrādi par tabakas aizstājējproduktiem.
 
Pārejas noteikumi
19. Grozījums par šā likuma 3. panta sestās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 5.1 pants, kā arī grozījums 7. panta sestajā daļā par pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt noformēšanas un novietošanas prasības uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienības vai jebkāda ārēja iepakojuma izvietotiem brīdinājumiem stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.
Apstiprināts
29.01.2024.
Izpildes termiņš
01.08.2024.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz likumi.lv grozījumuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju