Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem"

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
24-TA-180
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem"
Uzdevumi
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Veselības ministrija
Politikas jomas
Sabiedrības veselība
Saskaņojumi
-

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš