Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas grafiku

Uzdevuma numurs
22-UZ-1167
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
pielikuma 9.punkts
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana Ministru kabinetā.
Apstiprināts
22.12.2022.
Izpildes termiņš
08.02.2023.
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija