Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2023.gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025.gadam

Projekta ID
23-TA-299
Tiesību akta nosaukums
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2023.gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025.gadam
Uzdevumi
Tiesību akta veids
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atbildīgā ministrija
Finanšu ministrija
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika
Sagatavotājs
Inese Runkovska (FM)
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
07.02.2023. 12:00
Ministru kabineta 07.02.2023. sēde
Pieņemts