2019-MK.PROT-46#37, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"

Uzdevuma numurs
2019-UZD-1763
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā nacionālajai atbildīgajai iestādei par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam politikas izstrādi un koordinēšanu sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un partnervalstīm sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā: 3.2. likumprojektu par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu vadību;
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2019-MK.PROT-46#37, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"