Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam

Projekta ID
21-TA-1584
Tiesību akta nosaukums
Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam
Tiesību akta veids
Likumprojekts
Atbildīgā ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Politikas jomas
Eiropas teritoriālā sadarbība
Dokumenti
Papildu dokumenti (TMatz_251121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (FMatz_071221_Interreg_lik)Papildu dokumenti (Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem)Papildu dokumenti (AiMatz_090821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (AMatz_290721_Interreg_lik)Papildu dokumenti (EMatz_060821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (FMatz_020821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (IeMatz_090821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (KMatz_280721_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LBASatz_050821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LMatz_020821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LPSatz_050821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (PKCatz_060821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (SMatz_050821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (TMAtz_090821_Interreg_lik)Papildu dokumenti (AiMatz_290921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (AMatz_300921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (EMatz_280921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (FMatz_300921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (KMatz_290921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LBASatz_290921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LMatz_290921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LPSatz_270921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (SMatz_300921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (TMatz_290921_Interreg_lik)Papildu dokumenti (AizMatz_171121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (AMatz_251121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (EMatz_221121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (FMatz_231121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (IeMatz_241121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LMatz_231121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (LPSatz_231121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (SMatz_241121_Interreg_lik)Papildu dokumenti (Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra sēde protokola Nr.81 30.§ izraksts)
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
21.12.2021. 10:00
Ministru kabineta 21.12.2021. sēde
Pieņemts