Ministrijām dotie uzdevumi

21.06.2022.
22-UZ-646
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 11.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-645
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 10.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-644
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 9.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-643
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 8.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-642
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 7.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-641
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 6.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-640
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 5.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-639
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 4.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-638
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 3.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-637
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 2.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
21.06.2022.
22-UZ-636
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 1.punkts
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
29.06.2022.
22-UZ-635
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
6.pants
Iekšlietu ministrija
31.08.2022.
16.06.2022.
22-UZ-633
Institūcijas vēstule
Par komunikāciju Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta jautājumos
Iekšlietu ministrija
06.07.2022.
16.06.2022.
22-UZ-632
Likums
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
23.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
16.06.2022.
22-UZ-631
Likums
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
23.panta 2.daļa
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
16.06.2022.
22-UZ-630
Likums
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
22.panta 2.daļa
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
15.06.2022.
22-UZ-629
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
pārejas noteikumu 57.punkts
Finanšu ministrija
01.08.2022.
13.06.2022.
22-UZ-628
Rīkojums
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
Tieslietu ministrija
01.07.2025.
13.06.2022.
22-UZ-627
Rīkojums
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
Tieslietu ministrija
01.09.2024.
13.06.2022.
22-UZ-626
Rīkojums
Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
Tieslietu ministrija
01.09.2022.
10.06.2022.
22-UZ-625
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2024.
10.06.2022.
22-UZ-624
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Aizsardzības ministrija
04.10.2022.
10.06.2022.
22-UZ-623
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Ekonomikas ministrija
01.04.2023.
10.06.2022.
22-UZ-622
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Aizsardzības ministrija
31.12.2022.
10.06.2022.
22-UZ-621
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.