Ministrijām dotie uzdevumi

30.09.2021.
21-UZ-28
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65
Kultūras ministrija
30.06.2024.
03.10.2021.
21-UZ-26
Tiesvedības dokuments
Par viedokļa sniegšanu lietā Nr. SKA-190/2021 (lieta Nr.A420342117; SIA „Schwenk Latvija” kasācijas sūdzība par Administratīvās apgabaltiesas 2019.gada 15.marta spriedumu; par gaisa kvalitātes uzlabošanu)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.10.2021.
29.09.2021.
21-UZ-25
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 63
Finanšu ministrija
12.10.2021.
30.09.2021.
21-UZ-24
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
10.panta 3.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
30.09.2021.
21-UZ-23
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
10.panta 1.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
30.09.2021.
21-UZ-22
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
9.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
28.09.2021.
21-UZ-21
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 63
Finanšu ministrija
01.12.2021.
30.09.2021.
21-UZ-20
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
27.panta 5.daļa
Valsts kanceleja
30.11.2021.
30.09.2021.
21-UZ-19
Likums
Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
9.pants 
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.
29.09.2021.
21-UZ-18
Likums
Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
5.pants
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.
30.09.2021.
21-UZ-17
Institūcijas vēstule
Par informācijas sniegšanu (administratīvā lieta Nr. A42020018; DAUKS Nr. 2020-TA-464)
Satiksmes ministrija
07.10.2021.
23.09.2021.
21-UZ-16
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Ekonomikas ministrija
30.06.2022.
23.09.2021.
21-UZ-15
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
23.09.2021.
21-UZ-14
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
23.09.2021.
21-UZ-13
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Veselības ministrija
24.11.2021.
23.09.2021.
21-UZ-12
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Veselības ministrija
24.11.2021.
23.09.2021.
21-UZ-11
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Veselības ministrija
24.11.2021.
23.09.2021.
21-UZ-10
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Aizsardzības ministrija
24.03.2022.
17.09.2021.
21-UZ-9
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Kultūras ministrija
07.12.2021.
17.09.2021.
21-UZ-8
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Kultūras ministrija
07.12.2021.
17.09.2021.
21-UZ-7
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Finanšu ministrija
31.03.2022.
17.09.2021.
21-UZ-6
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Ekonomikas ministrija
01.07.2023.
17.09.2021.
21-UZ-5
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Veselības ministrija
17.11.2021.
17.09.2021.
21-UZ-4
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
17.09.2021.
21-UZ-3
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.