Ministrijām dotie uzdevumi

22.12.2022.
22-UZ-1162
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
7. § 3.
Ekonomikas ministrija
22.01.2023.
21.12.2022.
22-UZ-1161
Rīkojums
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
6.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.02.2023.
15.12.2022.
22-UZ-1156
Protokols
Valsts sekretāru 15.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41
4. § 2.
Ekonomikas ministrija
15.03.2023.
22.12.2022.
22-UZ-1155
Likums
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
pārejas noteikumu 29.punkts
Valsts kanceleja
01.09.2023.
16.12.2022.
22-UZ-1154
Likums
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā
pārejas noteikumu 14.punkts
Klimata un enerģētikas ministrija
31.05.2023.
14.12.2022.
22-UZ-1153
Protokols
Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64
76. § 3.
Veselības ministrija
31.12.2022.
14.12.2022.
22-UZ-1152
Protokols
Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64
62. § 7.
Veselības ministrija
14.02.2023.
14.12.2022.
22-UZ-1151
Protokols
Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64
76. § 2.
Veselības ministrija
31.12.2022.
14.12.2022.
22-UZ-1150
Protokols
Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64
22. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.03.2024.
13.12.2022.
22-UZ-1149
Rīkojums
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam
4.
Veselības ministrija
01.11.2026.
13.12.2022.
22-UZ-1148
Rīkojums
Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam
6.
Iekšlietu ministrija
15.09.2025.
13.12.2022.
22-UZ-1147
Rīkojums
Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju
4.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2024.
08.12.2022.
22-UZ-1146
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
66. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
08.02.2023.
08.12.2022.
22-UZ-1145
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
12. § 4.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.12.2022.
22-UZ-1144
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
1. § 2.
Aizsardzības ministrija
30.12.2027.
01.12.2022.
22-UZ-1137
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
31. § 2.
Finanšu ministrija
01.10.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1136
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 5.
Tieslietu ministrija
30.06.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1135
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 4.2.
Finanšu ministrija
30.05.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1134
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 4.1.
Finanšu ministrija
30.05.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1133
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 3.3.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1132
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 3.2.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1131
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 3.1.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
01.12.2022.
22-UZ-1130
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
28. § 5.
Valsts kanceleja
15.03.2023.
25.11.2022.
22-UZ-1124
Protokols
Ministru kabineta 22.11.2022. sēdes protokols Nr. 59
45. § 3.
Ekonomikas ministrija
25.04.2023.
29.11.2022.
22-UZ-1123
Tiesvedības dokuments
Par sprieduma lietā Nr. 2021-31-0103 nosūtīšanu ((„Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumu Nr.560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4.punkta un 3.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 105.panta pirmajam teikumam”)
Ekonomikas ministrija
28.02.2023.