Ministrijām dotie uzdevumi

17.09.2021.
21-UZ-2
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
13.09.2021.
21-UZ-1
Institūcijas vēstule
Par atbalstu speciālās pārtikas iegādei
Veselības ministrija
01.12.2021.
20.10.2021.
21-MP-32
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Pārresoru koordinācijas centrs
03.11.2021.
19.10.2021.
21-MP-31
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Valsts kanceleja
02.11.2021.
14.10.2021.
21-MP-30
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2020.gadā
Valsts kanceleja
28.10.2021.
14.10.2021.
21-MP-29
Tiesību akta lieta
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums
 
Valsts kanceleja
28.10.2021.
13.10.2021.
21-MP-27
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums
“Par akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gala ietekmes novērtējumu”

 
Zemkopības ministrija
27.10.2021.
09.10.2021.
21-MP-26
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2021.
05.10.2021.
21-MP-22
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Valsts kanceleja
19.10.2021.
05.10.2021.
21-MP-17
Tiesību akta lieta
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Veselības ministrija
19.10.2021.
03.10.2021.
21-MP-16
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
03.10.2021.
21-MP-14
Tiesību akta lieta
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Veselības ministrija
18.10.2021.
03.10.2021.
21-MP-13
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Valsts kanceleja
18.10.2021.
29.09.2021.
21-MP-12
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Valsts kanceleja
13.10.2021.
28.09.2021.
21-MP-11
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā
“Par valsts budžetu 2022. gadam””
 
Valsts kanceleja
12.10.2021.
30.09.2021.
21-MP-10
Tiesību akta lieta
DV. Informatīvais ziņojums "Par 2019.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"
Valsts kanceleja
14.10.2021.
20.09.2021.
21-MP-6
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku atbalstu Covid-19 vistiešāk skartajām nozarēm"
Ekonomikas ministrija
04.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1576
Protokols
2021-MK.PROT-60#32, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu"
3.
Finanšu ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1575
Noteikumi
2021-MK.NOT-621, 07.09.2021., MK noteikumi, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība
21.
Finanšu ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1574
Noteikumi
2021-MK.NOT-621, 07.09.2021., MK noteikumi, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība
18.
Finanšu ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1573
Protokols
2021-MK.PROT-60#54, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību"
7.
Veselības ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1572
Protokols
2021-MK.PROT-60#54, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību"
6.
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1571
Protokols
2021-MK.PROT-60#50, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
7.
Ārlietu ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1570
Protokols
2021-MK.PROT-60#50, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
4.
Ārlietu ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1569
Protokols
2021-MK.PROT-60#45, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.