Deklasificētie dokumenti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC Informē, ka 2024. gada 21.aprīlī laikā no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 Iekšlietu ministrijas informācijas centrs veiks Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanas darbus. To laikā TAP portālā var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149 (MK 23.10.2018. sēde; prot. Nr.49 56.§; 2018-TA-2196)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268 (MK 13.11.2018. sēde; prot. Nr.52 54.§; 2018-TA-2349)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 7.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149 (MK 07.08.2018. sēde; prot. Nr.37 85.§; 2018-TA-1552)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0067 (MK 19.03.2019. sēde; prot. Nr.14 31.§; 2019-TA-502)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0484 (MK 13.03.2018. sēde; prot. Nr.15 36.§; 2018-TA-479)
Finanšu ministrija
20.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu" (MK 07.08.2012. sēde; prot. Nr.44 27.§; 2012-TA-1764)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu (MK 20.07.2010. sēde; prot. Nr.37 64.§; 2010-TA-1916/11715)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Sākotnējais viedoklis par Eiropas Komisijas 5.ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju" (MK 07.12.2010. sēde; prot. Nr.71 55.§; 2010-TA-3340)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Pozīcija Nr.2 par ES Kohēzijas politikas nākotni (MK 18.01.2011. sēde; prot. Nr.5 40.§; 2011-TA-125)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu (MK 03.08.2010. sēde; prot. Nr.40 51.§; 2010-TA-1916/12085)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Informatīvais ziņojums par 2010.gada 22. un 23.novembra neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem (MK 16.11.2010. sēde; prot. Nr.64 62.§; 2010-TA-3007)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros" (MK 25.01.2011. sēde; prot. Nr.6 56.§; 2011-TA-203)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" (2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai (MK 30.07.2013. sēde; prot. Nr.41 101.§; 2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepcija (MK 31.08.2010. sēde; prot. Nr.44 49.§; atbalstīta ar MK 01.09.2010. rīkojumu Nr.529;2010-TA-1968)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par “Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu” izpildi (MK 15.05.2018. sēde; prot. Nr.24 33.§; 2018-TA-769)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par iespējām palielināt ieņēmumus” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 49.§ un 09.08.2016. sēde; prot. Nr.39 1.§; 2016-TA-1610)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par aktualizētajām vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju, budžeta ieņēmumu prognozēm un vispārējās valdības budžeta bilances aprēķiniem 2014.-2016.gadam” (MK 08.01.2013. sēde; prot. Nr. 2 26.§; 2013-TA-25)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Rīkojuma projekts “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai” (2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 21.05.2013. sēde; prot. Nr.30 7.§; 2010-TA-1848)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 47.§; 2016-TA-1591)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.50 9.§ “Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” 6.punktā un 10.§ “Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”” 6.punktā dotā uzdevuma izpildi” (MK 03.10.2017. sēde; prot. Nr.49 55.§; 2017-TA-2038)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 44.§; 2018-TA-2036)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai" (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr.28 41.§; 2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 47.§; 2018-TA-2039)
Finanšu ministrija