Deklasificētie dokumenti

23.02.2024.
2016-TA-2429
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica Finansēšanas līguma parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"
Satiksmes ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas riskiem""
Kultūras ministrija
23.10.2023.
2016-TA-2432
Informatīvais ziņojums „Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ieviešanas riskiem”
Kultūras ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2458
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.-15.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-251
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.02.2024.
2016-TA-2569
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 29.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214
Satiksmes ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2682
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem""
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-447/2420
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei
Zemkopības ministrija
23.02.2024.
2016-TA-935
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0214
Satiksmes ministrija
13.02.2024.
2017-TA-1141
Informatīvais ziņojums "Par ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbu īstenošanai" apstiprinātajā Valdības rīcības plāna 15.1.punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildi"
Satiksmes ministrija
13.02.2024.
2017-TA-1141
Par ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr. 275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbu īstenošanai” apstiprinātajā Valdības rīcības plāna 15.1. punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildi
Satiksmes ministrija
26.02.2024.
2017-TA-1157
Informatīvais ziņojums "Par pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu nodrošināšanu"
Satiksmes ministrija
27.02.2024.
2017-TA-1189
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2017.gada 8.-9.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2017-TA-1492
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 17.-18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
2017-TA-1946
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0392
Satiksmes ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2181
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2018.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā"
Zemkopības ministrija
22.02.2024.
2017-TA-2241
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu, lai Liepājas lidostā civilmilitārās sadarbības ietvaros nodrošinātu aviācijas drošības un glābšanas pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, tehniku un materiālus"
Satiksmes ministrija
27.02.2024.
2017-TA-2624
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Mobilitātes pakotnes ceļu maksas priekšlikumi"
Satiksmes ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2694
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-296
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada"
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-424
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0145
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-425
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0144
Zemkopības ministrija
23.02.2024.
2017-TA-543
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2017-TA-653
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2017-TA-664
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0401
Kultūras ministrija