Deklasificētie dokumenti

26.02.2024.
2017-TA-696
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2014
Satiksmes ministrija
23.02.2024.
2017-TA-70
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0788
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2017-TA-917
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
2018-TA-1065
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmei (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
27.02.2024.
2018-TA-1065
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmei (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1125
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.02.2024.
2018-TA-1275
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4022
Satiksmes ministrija
25.05.2023.
2018-TA-1390
Par Latvijas Republikas pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014" (MK 10.07.2018. sēde; prot. Nr.32 49.§; 2018-TA-1390)
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1391
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1675
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1879
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1943
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību"
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2062
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-2230
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci"
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2357
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2602
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 17.–18.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-487
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm"
Satiksmes ministrija
06.09.2023.
2018-TA-495
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-680
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-778/4586
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem"
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-841
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2194
Satiksmes ministrija
23.10.2023.
2019-TA-103
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369
Kultūras ministrija
28.06.2023.
2019-TA-129
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 28.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1304
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1505
Informatīvais ziņojums "Informācija par Latvijas Republikas nostājas projektā par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB ietverto jautājumu regulējošo normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām"
Zemkopības ministrija