Deklasificētie dokumenti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC Informē, ka 2024. gada 21.aprīlī laikā no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 Iekšlietu ministrijas informācijas centrs veiks Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanas darbus. To laikā TAP portālā var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
18.04.2024.
2020-TA-631
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 16.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Ārlietu ministrija
28.06.2023.
2020-TA-852
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 13.maija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
19.10.2023.
2021-TA-1217
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.– 27.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
28.04.2023.
2021-TA-130
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 25.janvāra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 21.01.2021. sēde; prot. Nr.8 33.§; 2021-TA-130)
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
2021-TA-1300
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2021.gada 3.jūnijā" (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
19.10.2023.
2021-TA-1541
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 28.–29.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
19.02.2024.
2021-TA-161
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2145
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-162
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-163
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-164
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 3.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-1855
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības 27.kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
28.06.2023.
2021-TA-1875
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatītajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
19.02.2024.
2021-TA-475
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāja attīstības plānu"
Satiksmes ministrija
19.02.2024.
2021-TA-677
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 27.augusta rīkojumā Nr.478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"""
Satiksmes ministrija
14.06.2023.
2021-TA-918
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 26.aprīļa neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 51.§)
Zemkopības ministrija
12.03.2024.
207-TA-2102
Informatīvais ziņojums "Par Tallinas Digitālo samitu 2017.gada 29.septembrī"
Ārlietu ministrija
02.04.2024.
21-TA-1109
Par ārvalstu tiešā ieguldījuma Vācijas Federatīvajā republikā izvērtēšanu
Ekonomikas ministrija
04.04.2023.
21-TA-1445
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Iekšlietu ministrija
29.12.2022.
21-TA-1581
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Finanšu ministrija
04.01.2023.
21-TA-1640
Informatīvais ziņojums “Par finansējumu Rojas ostas pārvaldei ostas infrastruktūras uzturēšanai”
Ekonomikas ministrija
11.01.2023.
21-TA-236
Par 2021. gada 11.-17. oktobra Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku valdes gada sanāksmēs izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem
Finanšu ministrija
10.01.2023.
21-TA-823
Par infrastruktūras izbūves gaitu uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Iekšlietu ministrija
20.12.2022.
21-TA-981
Informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Valsts robežsardzes un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem”
Iekšlietu ministrija
22.12.2022.
22-TA-1007
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2022. gada 22.-24. aprīlī
Finanšu ministrija
29.06.2023.
22-TA-1504
Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
Ekonomikas ministrija