Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-732
Par paveikto veselības aprūpes sistēmas kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai un priekšlikumiem neizlietotā finansējuma apguvei
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-730
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-TA-729
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.10.2021.
21-TA-728
Ministru kabineta rīkojuma
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”” projekts
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
20.10.2021.
21-TA-727
Par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-726
Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027.gadam projekts"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.10.2021.
21-TA-725
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, EM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-724
Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-719
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
EM, FM, TM, ZM
24.10.2021.
08.11.2021.
21-TA-718
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
EM, FM, TM, ZM
24.10.2021.
08.11.2021.
21-TA-716
Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” peļņas daļu par 2020. gadu
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
21.10.2021.
21-TA-715
Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
20.10.2021.
21-TA-714
Par atļauju Jolantai Plūmei savienot amatus
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
18.10.2021.
21-TA-711
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
19.10.2021.
21-TA-710
Personisko palīgsaimniecību zemes
 
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, LRVK, TM, ZM
21.10.2021.
04.11.2021.
21-TA-708
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai "
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IZM, TM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-703
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
LAA
18.10.2021.
21-TA-695
Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
24.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-689
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lāču iela” pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.10.2021.
21-TA-685
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums
 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPA, LPS, NEPLP, PKC, SAM, SIF, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
14.10.2021.
25.10.2021.
21-TA-684
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
18.10.2021.
21-TA-683
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VARAM
22.10.2021.
05.11.2021.
21-TA-681
Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu”
Likumprojekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
20.10.2021.
21-TA-678
Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
Likumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22.10.2021.
21-TA-675
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
18.10.2021.
01.11.2021.