Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2389
Par aprīkojuma sarakstu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, aprīkošanai pēc ēku pārbūves un restaurācijas
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2388
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM
25.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2386
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2381
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2380
Par priekšlikumiem tālākai rīcībai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LB, TM
24.09.2023.
27.09.2023.
23-TA-2379
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
23-TA-2378
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu starptautisko izglītības pētījumu dalības maksu segšanai un īstenošanai 2023. gadā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2376
Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-2374
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, IEM, TM, ĀM
29.09.2023.
13.10.2023.
23-TA-2373
Grozījums likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2372
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2369
Par valsts nekustamā īpašuma Stienes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2368
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
25.09.2023.
23-TA-2367
Grozījumi Ministru kabineta 2023.gada 18.janvāra rīkojumā Nr.17 “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2366
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2365
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 25. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-2361
Par nekustamā īpašuma "Vecmuižnieki" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 "Inčukalns – Ropaži – Ikšķile" pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2360
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Transporta ministru padomes 2023. gada 21.-22. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-2359
Par Pasta konvencijas reglamentu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
23-TA-2358 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par Krievijas Federācijas pensiju izmaksu Latvijā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
23-TA-2355
Par termiņa pagarināšanu Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ģenerālim G. Pujātam
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
21.09.2023.
23-TA-2354
Par Valsts sekretāru 2023. gada 14. septembra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr. 28 2. §) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""
Iebilduma projekts par protokollēmumu
Iesniegts
Finanšu ministrija
21.09.2023.
23-TA-2353 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2023. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 3 projekts. Ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citi tehniski pielāgojumi, tostarp jaunā Aizsardzības rūpniecības stiprināšanas instrumenta un Eiropas mikroshēmu likuma izveide un finansēšana 2023. gadā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-2347
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 27.-28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2346
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Spānijas prezidentūras iniciatīvu par Eiropas Savienības Atvērto stratēģisko autonomiju"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija