Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-191
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
18.01.2022.
21.01.2022.
22-TA-190
Priekšlikumi enerģētikas ilgtermiņa prognozējamības nodrošināšanai nacionālā un reģionālā mērogā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-188
Par Satversmes tiesas 2021. gada nolēmumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.01.2022.
22-TA-184
Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, ĀM, ĢP
21.01.2022.
04.02.2022.
22-TA-179
Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, IEM, IZM, KM, LAA, LB, LFNA, LM, LVCA, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
20.01.2022.
03.02.2022.
22-TA-178
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24.01.2022.
22-TA-177
Pavadvēstule "Par neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 21.-22. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-176
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-175
Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība
Noteikumu projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
21.01.2022.
22-TA-174
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LIVA, LIZDA, LKA, LM, LPS, RP, VM, ZM
20.01.2022.
03.02.2022.
22-TA-173
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LIVA, LIZDA, LM, LPS, VM, ZM
20.01.2022.
26.01.2022.
22-TA-171
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.01.2022.
22-TA-170
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
18.01.2022.
22-TA-168
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
17.01.2022.
22-TA-167
Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM, VARAM
24.01.2022.
27.01.2022.
22-TA-166
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 24. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-165
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
21.01.2022.
22-TA-164
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 “Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
KM, TM
19.01.2022.
02.02.2022.
22-TA-162
Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM
18.01.2022.
18.01.2022.
22-TA-161
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
KM, TM
20.01.2022.
03.02.2022.
22-TA-160
Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā atsavināšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
21.01.2022.
22-TA-157
Latvijas Republikas kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966.gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ieviešanu Latvijas Republikā 2014.-2019.gadā 
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KM, LM, TM, VM, ĢP
19.01.2022.
28.01.2022.
22-TA-155
Grozījumi "Valsts pārvaldes iekārtas likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, LTRK, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
21.01.2022.
04.02.2022.
22-TA-153
“Par Eiropas Savienības pētniecības un augstākās izglītības ministru neformālajā 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-151
Par nacionālās pozīcijas “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem IV un V pielikumus” projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija