Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-704 (IP)
Par Eiropas Savienības Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas Ukrainai ietvaros sniegto atbalstu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-703
Par nekustamā īpašuma  “Dižmuižas”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
20.03.2023.
03.04.2023.
23-TA-702
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23.03.2023.
23-TA-699
Par nekustamā īpašuma Muižkrasti", Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
20.03.2023.
03.04.2023.
23-TA-697
Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, TM
21.03.2023.
24.03.2023.
23-TA-696
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par likumprojektu "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā" 
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
IEM, TM, VK
20.03.2023.
23.03.2023.
23-TA-695
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
23-TA-694
Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
23-TA-692
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-690 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0028
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-689 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 26. janvāra Argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2103
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-687 (IP)
Par tālāko rīcību patvertņu jautājumā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
23-TA-686
Par veicamajiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācijas apjoma samazināšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM
17.03.2023.
22.03.2023.
23-TA-685
Informatīvais ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2022.gadā un AFCOS darbības stratēģijas un pasākumu plāna 2020.-2022. gadam izpildi
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IEM, KNAB, LM, VARAM, VK, ZM, ĢP
20.03.2023.
03.04.2023.
23-TA-684
Par Līgas Lejiņas pārcelšanu 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.03.2023.
23-TA-682 (IP)
Par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības 2022.gada 4.ceturkšņa progresu un turpmāko rīcību
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
23-TA-681 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420136023 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-680
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LRVK, LUA, RP, TM, VARAM, VM, ZM
16.03.2023.
28.03.2023.
23-TA-679 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 15.februāra argumentēto atzinumu C(2023) 512 final pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293
Latvijas Republikas nostājas projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-677
Latvijas Republikas konsolidētais (sestais un septītais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā 2016.-2020.gadā.
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TB, TM, VARAM, VM, ZM, ĢP
15.03.2023.
11.04.2023.
23-TA-674
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
17.03.2023.
31.03.2023.
23-TA-673 (IP)
Uz 2023. gada 26. janvāra Argumentēto atzinumupārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2103
Latvijas Republikas nostājas projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
23-TA-672
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 111.sesijā Ženēvā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, ĀM
20.03.2023.
03.04.2023.
23-TA-671 (IP)
Uz 2023. gada 26. janvāra Argumentēto atzinumupārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2103
Latvijas Republikas nostājas projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
23-TA-670
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija