Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3511
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 51 "Par Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-3510
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 2. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3509 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420271321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3508 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3507 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-3506
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
25.11.2022.
22-TA-3505
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “V1131” Bikstu pagastā, Dobeles novadā nodošanu  Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
29.11.2022.
13.12.2022.
22-TA-3503
Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24.11.2022.
22-TA-3502
Par Ievas Jaunzemes pārcelšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24.11.2022.
22-TA-3501 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3500
Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Lielvārdē, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 “Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)” pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
29.11.2022.
13.12.2022.
22-TA-3498
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, FM, TM
01.12.2022.
06.12.2022.
22-TA-3497
Par nekustamā īpašuma “Ceļš Lielsvētes iela 5A” Svētes pagastā, Jelgavas novadā, pirkšanu gājēju – velosipēdistu celiņa gar valsts reģionālo autoceļu P95 “Tērvete – Lietuvas robeža  (Žagare)” (apdzīvotā vietā Svēte) būvniecības projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
29.11.2022.
13.12.2022.
22-TA-3496
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3495
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2023. gadā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3493
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FKTK, FM, LB, TM
27.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3492
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “V1136” Bēnes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā.
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
29.11.2022.
13.12.2022.
22-TA-3490 (DV)
“Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2023.gadā”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3489
Informācijas ieguves un apkopošanas kārtība par oglekļa monitoringu lauksaimniecībā izmantojamā zemē
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-3487
Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pils ielas daļa” Cesvainē, Madonas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3485 (IP)
Par programmas rādītāju novērtējumu programmai “Aizdevumi ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
22-TA-3483 (IP)
Par vakcīnu AstraZeneca rēķiniem saistībā ar ražošanas izmaksu pieaugumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-3482
Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LB, TM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3480
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
29.11.2022.
06.12.2022.
22-TA-3479
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 47" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.11.2022.
09.12.2022.