Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1190
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 12. aprīļa rīkojumā Nr. 238 "Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam""
Plāna (grozījumu) projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
14.05.2024.
24-TA-1189
Par Pasaules Pasta konvencijas Pirmo papildprotokolu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
24-TA-1188
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
23.05.2024.
06.06.2024.
24-TA-1187
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums "
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, KM, TM
18.05.2024.
22.05.2024.
24-TA-1186 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes Direktīvas projektu, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz PVN noteikumiem digitālajā laikmetā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24-TA-1184
Grozījumi Iesniegumu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, CVK, DVI, EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, KP, LB, LM, LPS, LRVK, NEPLP, SAM, SPRK, TB, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
11.05.2024.
29.05.2024.
24-TA-1183
Par valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
20.05.2024.
27.05.2024.
24-TA-1181
Par valsts nekustamā īpašuma Jaunķemeri 2124, Jūrmalā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM, VARAM
15.05.2024.
29.05.2024.
24-TA-1180
Par valsts nekustamā īpašuma Jaunajā ielā 79K, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
21.05.2024.
04.06.2024.
24-TA-1179
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
13.05.2024.
24-TA-1177
Par nekustamā īpašuma "Krampuļi-1" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
23.05.2024.
06.06.2024.
24-TA-1176
Par nekustamā īpašuma "Krampuļi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
23.05.2024.
06.06.2024.
24-TA-1174 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-48/24 Vilniaus tarptautine mokykla
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24-TA-1173
Par nekustamā īpašuma "Lielbirznieki" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1172 (IP)
Par Euro grupas 2024. gada 13. maija un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2024. gada 14. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24-TA-1171
Par Ministru kabineta 2024. gada 13. februāra sēdes protokola Nr. 7 28. §  "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības finanšu situāciju un valsts budžeta aizdevumu finanšu situācijas stabilizēšanai" Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai  noteikto uzdevumu izpildi un pašvaldības finanšu situāciju
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
10.05.2024.
24-TA-1169
Par kolektīvo iesniegumu "Valsts valodas statusa nodrošināšana"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LM
08.05.2024.
13.05.2024.
24-TA-1168
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2854 par saskaņotiem noteikumiem par taisnīgu piekļuvi datiem un to lietošanu un ar ko groza Regulu (ES) 2017/2394 un Direktīvu (ES) 2020/1828 (Datu akts) prasību izpildi"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
DVI, EM, FM, KM, KP, SAM, SPRK, TM, VK
09.05.2024.
23.05.2024.
24-TA-1165
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
24-TA-1162 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24-TA-1161
Par nekustamā īpašuma "Lieldūcmaņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1160
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
SPRK, TM
20.05.2024.
27.05.2024.
24-TA-1157
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu papildu aizsardzības sertifikātu (pārstrādāta versija) un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zāļu papildu aizsardzības sertifikātu (pārstrādāta versija)"
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24-TA-1156
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija rīkojumā Nr. 229 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, VK
13.05.2024.
27.05.2024.
24-TA-1154
Par Ropažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.05.2024.
23.05.2024.