Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1515
Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstības progresa pārskatu uz 2022. gada 30. aprīli
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
16.05.2022.
22-TA-1514
Pavadvēstule Latvijas Republikas nacionālai pozīcijai par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1511
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-1508
Informatīvais ziņojums "Par katastrofu risku pārvaldības sistēmas īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IEM, LPS, TM
10.05.2022.
13.05.2022.
22-TA-1507
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā  un apstrādē, un zināšanu pārnese akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-1505
Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.05.2022.
22-TA-1501
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.05.2022.
22-TA-1500
Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022. – 2027.gadam
Pamatnostādņu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-1498
Par valdes locekļu iecelšanu Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda valdē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2022.
22-TA-1497
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM
09.05.2022.
23.05.2022.
22-TA-1495
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena “Digitālās infrastruktūras transformācija” 2.4.1.1.i. investīcijas “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-1494
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
13.05.2022.
27.05.2022.
22-TA-1492
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
TM, ZM
09.05.2022.
23.05.2022.
22-TA-1490
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
09.05.2022.
22-TA-1489
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.05.2022.
22-TA-1488
Par prioritārajam pasākumam "Sports - valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA
08.05.2022.
13.05.2022.
22-TA-1486
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
06.05.2022.
11.05.2022.
22-TA-1485
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-1484
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.05.2022.
22-TA-1480
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gadam īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-1479
Par Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5, 26. §) “Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 “Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, ZM
08.05.2022.
23.05.2022.
22-TA-1478
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 86 "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.05.2022.
22-TA-1476
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-1474
Par Jēkaba Straumes iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku
Saeimas lēmumprojekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
17.05.2022.
22-TA-1472
Informatīvais ziņojums “Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi un īpašuma tiesību sakārtošanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
06.05.2022.
13.05.2022.