Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-672
Par atļauju Tieslietu ministrijai (Maksātnespējas kontroles dienestam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, PKC
19.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-668
Rīkojuma projekts “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM
13.10.2021.
18.10.2021.
21-TA-666
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, LM, TM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-663
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
19.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-659
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LLPA, LM, LPS, TM, VARAM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-658
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-657
Par Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.10.2021.
21-TA-655
Informatīvais ziņojums “Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi.”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
EM, LVPK, SAM, VARAM
12.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-651
Par informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 19. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-650
Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, KM, LBAS, LIZDA, LLPA, LM, LPS, LSA, SAM, VM
14.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-647
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-646
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai "
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.10.2021.
21-TA-645
Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.10.2021.
21-TA-643
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes 5.2.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.10.2021.
21-TA-642
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
21-TA-640
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021. gada 18.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-638
Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
21-TA-637
Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, FM, IEM, TM, VARAM
12.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-636
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, KM, TM
22.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-635
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.10.2021.
21-TA-633
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-632
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
11.10.2021.
21-TA-629
Par informatīvā ziņojuma“Par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2021. gada 14. oktobra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-626
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM
21.10.2021.
04.11.2021.