Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1303 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1301
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)
Saeimas lēmumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
29.05.2023.
12.06.2023.
23-TA-1298
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem gigabitu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitu infrastruktūras akts)"
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-1297
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās telesakaru savienības 2023. gada Pasaules radiosakaru konferencē"
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-1296
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
05.06.2023.
12.06.2023.
23-TA-1295 (IP)
Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-1292
Par valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IZM, LSA, TB, TM, VK, VM
29.05.2023.
01.06.2023.
23-TA-1290
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23-TA-1289 (IP)
Par apropriācijas pārdali budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 2023. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1287
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-1286
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
23-TA-1282
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
22.05.2023.
25.05.2023.
23-TA-1280
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2022. gada periodā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.05.2023.
23-TA-1278 (IP)
Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā
Rīkojuma projekts
Izskatīts
Ekonomikas ministrija
23-TA-1277
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
20.05.2023.
02.06.2023.
23-TA-1276 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Latvijas Republikas nostājas projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-1275
Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projekta „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)” termiņa pagarināšanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
26.05.2023.
31.05.2023.
23-TA-1274 (IP)
Informatīvais ziņojums par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
23-TA-1273
Par nekustamā īpašuma “Veclūči”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
23.05.2023.
06.06.2023.
23-TA-1272 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-192/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-1271
Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
22.05.2023.
05.06.2023.
23-TA-1270
Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
23-TA-1269 (IP)
Par Valsts sekretāru 01.12.2022. sanāksmes protokollēmuma "Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma statusu" (prot. Nr. 39 3. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
23-TA-1263 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0079
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-1262
Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM
20.05.2023.
07.06.2023.