Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartam būtiskiem patentiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2017/1001"

Projekta ID
23-TA-2230
Tiesību akta nosaukums
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartam būtiskiem patentiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2017/1001"
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Tieslietu ministrija
Politikas jomas
Tieslietu politika; Tieslietu politika; Tieslietu politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
12.09.2023. 12:00
Ministru kabineta 12.09.2023. sēde
Pieņemts